top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА https://isa-healing.com/

 

Платформата isa-healing.com е собственост на “Апогея Оренда“ ЕООД

Настоящите  Условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между ползвателите на информацията в сайта skinbeauty-salon.com, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ,  и “Апогея Оренда“ ЕООД, с адрес на управление с. Продановци 2007, общ. Самоков, ЕИК 206095936, представлявано от Светослава Банчева, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК

Данни за титуляра на Сайта:

Наименование: „Апогея Оренда“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: с. Продановци, общ.Самоков

Данни за кореспонденция: с. Продановци, общ.Самоков, email: nutrissylife@gmail.com 

ЕИК 206095936

  1. РЕГИСТРАЦИЯ В САЙТА

Регистрацията в нашия сайт служи, за да направите запитване за предлаганите услуги, както и за поръчка на стоки. Тя ще Ви даде възможността да получавате нашия информационен бюлетин с новини и промоции, както и предоставяте валиден начин за връзка с Вас, в случай че сте дали грешен или непълен телефонен номер.

Можете да използвате актуален профил на Google или Facebook за бърз Login/Вписване, a за регистрация и вход в nutrissy-life.com можете да използвате и всеки активен имейл адрес от други платформи. По този начин Ви улесняваме, за да не се налага да помните отделни потребителски имена и пароли за всеки профил. Чрез Регистрация си осигурявате личен профил в сайта, в който сами определяте каква информация да се съдържа. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ трябва да имат предвид, че какъвто и начин на Регистрация да изберат, те автоматично се съгласяват с Общите условия и Политиката за поверителност на личните данни на skinbeauty-salon.com.

В меню КОНТАКТИ можете да направите запитване относно услуга или продукт, като въведете Вашето име и фамилия, e-mail, телефон за връзка. Доставчикът ще се свърже с Вас до 2 работни дни за допълнителни уточнения. 

С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам условията“, „Да, съгласявам се с декларацията за лични данни/ GDPR“ и „Регистрация/Sign Up“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

2. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Личните данни, които „Апогея Оренда“ ЕООД получава при регистрацията са име, фамилия, телефон, адрес и електронен адрес. Те ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите - приемане и изпълнение на поръчки, запитвания относно предлаганите услугите, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката или исканата услуга.

Гарантираме, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица, различни от гореспоменатите, или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на skinbeauty-salon.com, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.

3. „БИСКВИТКИ”

Платформата събира единствено статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Потребителя.

4. ПОРЪЧКА

Поръчките на стоки се приемат чрез платформата stripe.com, след което сте пренасочени към фейсбук група за провеждането на курса.

Поръчките се обработват в същия или в следващия работен ден (Събота и Неделя, както и националните празници са неработни дни),

а всеки етап от обработването на поръчката ще бъдете уведомявани  по имeйл или телефон. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, можете да следите и от Вашия профил.

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Имайте предвид, че „АПОГЕЯ ОРЕНДА“ ЕООД  не е регистрирана за целите на ЗДДС. Ако желаете фактура трябва изрично да го упоменете като се обадите на телефон 0885951744. Цените  не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка.

isa-healing.com има правото да променя цените, обявени в сайта без предварително уведомяване на потребителите. При допуснати технически грешки при публикуване на цените, „Апогея Оренда“ ЕООД има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя. „Апогея Оренда“ ЕООД се задължава да върне сумата, ако тя е била предварително платена.

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок;

2. Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал банков превод;

3. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка;

4. Липса на телефон за контакт с потребителя;

При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

Имате право да предявите връщане на парите ви за закупена услуга, до 24 чада преди началото на нейното изпълнение /началната дата на обявения курс/.

 

 

5. АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на nutrissy-life.com с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично разрешение на isa-healingcom

Използването на материалите от сайта без изрично разрешение на автора е забранено.

 

 

6. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

isa-healing.com предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

Информация, споделена в статиите, е базирана на личен опит, изводи, проучвания и наблюдения, използвани са материали от външен източник – сайт, книга или други, които са упоменати. Всички материали публикувани в сайта nutrissy-life.com имат информативен характер. Предназначени са за здрави хора, които искат да подобрят хранителните си навици и да разнообразят храненето си. Информацията публикувана на този сайт не е предназначена да замести професионален медицински преглед и лечение.

Платформата nutrissy-life.com няма за цел да дава медицински съвети, да поставя диагнози и да назначава лечение чрез хранителен режим и материалите поместени в нея не бива да се тълкуват и използват като такива! Ако имате здравословен проблем, както и преди да започнете каквато и да е програма или хранителен режим, моля консултирайте се с личния си лекар. Предлаганата диагностика е предлекарски анализ на човешкото тяло, а изготвените хранителни режими са препоръчителни!

Авторът на сайта не носи отговорност за разбирането и прилагането на информацията от трети лица. Авторът не носи отговорност за причинени психически или физически вреди при използване на предоставената информация без тя да е предварително съгласувана с квалифицирано медицинско лице.

Сайтът съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и nutrissy-life.com не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.

7. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от nutrissy-life.com по всяко време, като своевременно ще бъдат публикувани на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.
Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Ползватели на Сайта от момента на обявяването им от nutrissy-life.com.

 

8. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на nutrissy-life.com при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.
За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на Сайта считано от 05.06.2020 г.

bottom of page